blank
forTandlaegerforPrivatehome

Hvordan finder vi guldindholdet i dentalt affald?

Når vi har modtaget dentalaffaldet, renser vi det for tænder og porcelæn m.m..

Derefter smeltes det til en bar, som så testes for lødigheden af guld.

Vores erfaringer viser, at der er mellem 35 og 60 % finguld i det, der er indleveret brutto.

dentalt skrot

priseksempler

1. marts 2019: Efter omsmeltningen blev brutto 471 gram dental skrot til netto 164,24 gram finguld. Det blev afregnet til en dagspris på kr. 211,09.

Ialt blev der udbetalt kr. 34.669,43.

13.februar 2019: Der blev indleveret brutto 211 gram dental skrot, som ses på billedet til venstre. Efter omsmeltning blev det til netto 73,17 gram finguld, der blev afregnet til dagskursen på kr. 209,47 pr. gram.

Ialt blev der udbetalt kr. 15.326,92.

hvadKoeberVi hvordanGoerDu afregningguldindholdet dinePatienter